ČSO chrání a zkoumá ptáky již od roku 1926. Přidejte se k nám!

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Kategorie: SOVDS

picJe tu poslední rok mapování hnízdního rozšíření ptáků 2014-2017. Průběžné výsledky jasně prokazují, že kulíšek nejmenší, sýc rousný i puštík bělavý opět zvětšili rozšíření u nás, zatímco výr velký své „pozice drží“. Stav populace drobných zemních hlodavců na konci minulého roku a průběh zimy naznačují, že potravní nabídka pro sovy bude letos příznivější než v minulých dvou sezónách. To vše jsou optimální podmínky k mapování sov, protože samci budou zřejmě tokat intenzívněji. Tomu odpovídá i vysoký počet záznamů v databázi AVIF z posledních dní. Převažují přitom záznamy poměrně běžného puštíka obecného, se kterým se můžeme setkat ve všech typech lesů vyjma vysokohorských smrčin, dále i v sadech a parcích. Jeho tok právě vrcholí a zaslechnout ho můžeme po celou noc.

picJarní úklid Josefovských luk, letos zaměřený zejména na přípravu hnízdišť čejek, se uskuteční v sobotu 11. března 2017.

která se koná v sobotu 4. března 2017 v 9.30 hod. na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) - cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.

Kategorie: Info pro členy

Jarní členská schůze ČSO se uskuteční v sobotu 11. března 2017 od 10 hodin v sále ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10 (budova naproti železniční stanici Praha-Vršovice). V případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 10:31 náhradní členská schůze.

Kategorie: Akce a kampaně

picLoňského tepla a sluníčka jsme se letos sice nedočkali, což se podepsalo na nižší návštěvnosti vycházek, ale o to zajímavější byla letošní pozorování. Obecně totiž platí, že čím větší mrazy, tím je toho na řekách více k vidění.

Evropská komise zahájila konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Do 2. května budou mít organizace i jednotlivci možnost vyjádřit svůj názor na další směřování této politiky. BirdLife International tuto příležitost vítá a doufá, že účast těch, kteří chtějí prosadit SZP šetrnější k přírodě, bude vysoká. Pomoct k tomu má nová kampaň nazvaná „Living land“, jejímž cílem je získat co nejvíce podporovatelů z řad organizací i jednotlivců. Bližší informace o kampani naleznete na webu www.living-land.org včetně návodu, jak se do kampaně zapojit.

Následující ...