Zde se nacházíte: Home > O ptactvu

Článek: Chraňte svůj oblíbený druh pozorováním

Jste-li milovníky přírody a pozorovateli ptactva, tak jste jistě již narazili na některou z aplikací či webových portálů určených ke sběru a ukládání vašich dat. Mezi ně patří například Faunistická databáze ČSO (avif.birds.cz), databáze Observado, eBird nebo BirdTrack. Tyto a podobné databáze se v posledních deseti letech rychle rozšířily a jsou skvělým nástrojem, který pomáhá všem dobrovolníkům a zájemcům o občanskou vědu (citizen science) archivovat a zveřejňovat svá pozorování ptáků i jiných skupin zvířat. Dnes je různými databázemi pokryto území celé Evropy.

Možná si zrovna říkáte, že by bylo skvělé, kdyby všechny údaje shromážděné v celé Evropě mohly být analyzovány společně, což by pomohlo lépe pochopit (nejen) migraci ptáků napříč různými regiony, zeměmi a dokonce i celými kontinenty? S touto myšlenkou zahájila nedávno svůj provoz iniciativa Euro Bird Portal (EBP), která je zastřešená organizací Evropská rada pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC) a je podporována BirdLife International. EBP si klade za cíl sledování výskytu ptáků v čase a v prostoru Evropy, mimo jiné sleduje průběh migrace ptáků (sledujte aktivní mapy na webu EBP zobrazující průběh migrace). K EBP se v současnosti připojilo 29 institucí z 21 evropských zemí, včetně 15 evropských partnerů BirdLife International, mezi kterými nechybí ani Česká společnost ornitologická. Tito partneři přinášejí do projektu mimo jiné i mnoho zkušeností se sběrem kvalitních dat od tisíců dobrovolných spolupracovníků a také s jejich odborným zpracováním. Díky tomu mají nasbíraná data veliký potenciál také v péči o ohrožené druhy a populace, protože znalosti o rozšíření a početnosti jednotlivých živočichů jsou základními kameny jejich následné ochrany!


Ukázka stránek EBP. Vlevo: Místa pozorování jeřába popelavého během zvoleného období a dva týdny nazpět. Vpravo: Maximální počet jeřábů popelavých zaznamenaný v jednotlivých kvadrátech (30 x 30 km). (zdroj: originál článku)


Databáze EBP kromě sběru dat také umožňuje zobrazení na interaktivních mapách, kde lze mimo jiné sledovat průběh příletu a tahu jednotlivých druhů napříč naším kontinentem. Kromě toho, že lze snadno zjistit, kdy a jak ptáci přilétají, lze údaje využít např. k hodnocení vlivu klimatických změn, nebo šíření nepůvodních druhů. Velký význam má databáze také v oblasti praktické ochrany – při hodnocení vlivu stavebních záměrů jako jsou větrné farmy, dálnice, přístavy, nebo při sledování potenciálního šíření nákaz, jako je ptačí chřipka.


Vlevo: Čtverce 30 x 30 km, kde byl nebo nebyl během zvoleného období zaznamenán ťuhýk obecný v roce 2011. Vpravo: stejné údaje z roku 2013. Srovnání ukazuje rozdíly v jeho příletu, které byly zřejmě způsobeny klimatickými podmínkami. (zdroj: originál článku)


On-line portály provozované partnery EBP sbírají ročně asi 30 milionů pozorování ptáků, na čemž se podílí přes 100 000 aktivních pozorovatelů. Tím pádem se jedná o největší a nejdynamičtější soubor dat o biologické rozmanitosti v Evropě nasbíraný prostřednictvím občanské vědy. Je tomu tak především díky již zaběhnutým portálům, jako jsou například eBird, který má 7 000 registrovaných uživatelů, kteří dosud nashromáždili na 5 milionů pozorování, BirdTrack s přibližně 15 000 údaji za den a 24 000 registrovanými uživateli, nebo Observado (který shromažďuje i údaje o měkkýších, hmyzu a rostlinách) jež obsahuje 11 milionů záznamů, z kterých 10 milionů tvoří pozorování ptáků. Databáze birds.cz provozovaná Českou společností ornitologickou, které pokrývá území České republiky má nyní téměř 3 000 aktivních přispěvatelů (vložili min. 1 záznam) a přes 1 milion záznamů, přičemž na její platformě běží také mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR, sčítání vodních ptáků, monitoring čapích hnízd, čejek atd.


Průběh příletu vlaštovky obecné v druhém únorovém (nahoře) a druhém březnovém (dole) týdnu roku 2013 a průměrná teplota ve stejném období (vpravo). (zdroj: stránky EBP)


Až tedy příště vyrazíte na procházku do parku nebo navštívíte vaše oblíbené místo v přírodě, kde uvidíte nějaké (nejen) zajímavé ptáky, snažte se získat nejen co nejlepší snímky nebo zápis do svého osobního deníku, ale zadejte pozorování do databáze. Stanete se tak jedněmi z těch, kteří tímto nenáročným způsobem chrání své oblíbené opeřence a pomáhají odhalit odpovědi na mnoho otázek z jejich života a jsou tak vskutku pravými moderními amatérskými ornitology a pozorovateli ptactva.

Odkaz na stránky EPB: http://www.eurobirdportal.org

Volný překlad podle: Ivan Ramirez: Your birdwatching could now protect your favourite species (web BirdLife International 01/09/2015)
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/your-birdwatching-could-now-protect-your-favourite-species

Jan Havlíček
23.09.2015
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791