Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Tiskové zprávy ČSO
Podkategorie:

Článek: Víme, za co jíme? Je nejvyšší čas na přírodě šetrný systém zemědělství!

Praha, 2. února 2017. Evropská komise dnes zahájila dlouho očekávanou veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU (SZP). Česká společnost ornitologická společně s partnerskými organizacemi BirdLife upozorňují na závažné problémy současné politiky a požadují novou politiku, která bude podporovat udržitelnou produkci potravin a přírodě šetrné zemědělské hospodaření.

V současné době směřuje zhruba 35 % rozpočtu Evropské unie na podporu Společné zemědělské politiky. Přitom tato politika zhoršuje stav životního prostředí a veřejného zdraví, není v souladu s udržitelným rozvojem a není schopná zastavit pokles počtu zemědělců v Evropě. Společnou zemědělskou politiku je třeba reformovat tak, aby byla v souladu se všemi ostatními politikami, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Jedině tak může zajistit budoucnost pro zemědělce, pro občany Evropské unie i pro přírodu.

Společná zemědělská politika ve své stávající podobě zhoršuje naše životní prostředí. Přispívá ke změnám klimatu, ke ztrátě přírodní rozmanitosti, způsobuje erozi půdy a znečišťuje vodní zdroje. Ptáci zemědělské krajiny jsou dnes v Evropě nejvíce ohroženou skupinou – v posledních 30 letech jsme přišli o téměř polovinu všech polních ptáků! Jen z Česka zmizelo od začátku 80. let přes milion skřivanů a podobné množství strnadů. Předchozí pokus o „ozelenění“ Společné zemědělské politiky nepřinesl pro životní prostředí ani biodiverzitu významnější pozitivní přínos.[1]

Konzultace[2] je vítaným začátkem nové debaty o budoucí Společné zemědělské politice. Je ale politováníhodné, že mezi prioritami chybí cíle udržitelného rozvoje, které jsou součástí pracovního plánu komise pro rok 2017[3]. Budeme požadovat, aby se staly součástí každé nové politiky.

Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO, k tomu říká: „Dnešní zahájení konzultací k reformě Společné zemědělské politiky je příležitostí, kterou Evropa nesmí propást. Musíme prosadit změnu systému hospodaření tak, aby naplňovalo potřeby lidí i krajiny. Komisař Hogan má jedinečnou šanci, aby tuto zastaralou „dinosauří“ politiku proměnil v moderní systém, který bude reflektovat současné výzvy a hrozby.”

Dnešní vystoupení komisaře Hogana, který veřejné konzultace dnes v Bruselu uvedl, komentuje Ariel Brunner z BirdLife Europe: „Komisař Hogan zmínil několik důležitých a povzbudivých věcí. Předně jasně odkazuje k udržitelnému rozvoji a vnímá problémy zemědělských oblastí v celé jejich šíři, stejně jako zdůrazňuje dopady zemědělství na životní prostředí. Komisař Hogan také zmínil, že v minulosti Evropský parlament a rada blokovali progresivní reformy zemědělské politiky. Ode dneška by to nemělo být možné díky širokému zapojení občanů i dalších subjektů z členských zemí, ke kterému budeme v následujících třech měsících vyzývat.

Sledujte kampaň BirdLife k reformě Společné zemědělské politiky a na sociálních sítích sledujte #LivingLand (Facebook, Twitter).

Kontakty pro další informace

Václav Zámečník, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz

Poznámky

[1] Nová studie ukazuje, že opatření na ochranu přírody v rámci „ozelenění“ nejsou efektivní – 28. listopad 2016

Nová studie představuje možnosti pro lepší SZP – 7. listopad 2016

Ozelenění přímých plateb: způsoby implementace v devíti členských zemích a jejich dopady z pohledu ochrany přírody – září 2015

Dopady nových programů rozvoje venkova na životní prostředí


[2] Přestože vítáme, že tato konzultace otevře prostor na diskuzi o budoucí Společné zemědělské politice, BirdLife zaznamenal určité nedostatky s jejím formálním nastavení. Kromě toho, že nejsou zmíněny cíle udržitelného rozvoje jako hlavní priority budoucí politiky, se Evropská komise dotazuje, zda respondenti souhlasí s prohlášeními jako „příjem zemědělců v EU je výrazně nižší než průměrný příjem v EU“ nebo „zemědělci v EU musí naplňovat přísnější požadavky než zemědělci mimo EU“. Takové faktické otázky však vyžadují řádný statistický výzkum a politická rozhodnutí by neměla být založena na dojmu lidí. Navíc, volitelné otázky na životní prostředí, kde si účastník musí vybrat, zda je důležitější kvalita půdy, kvalita ovzduší, biodiverzita nebo kvalita vody, jsou zavádějící. Takto fundamentální cíle by neměly být tímto způsobem postaveny proti sobě.


[3] Konzultace Evropské komise o budoucnosti Společné zemědělské politiky se soustředí na 6 priorit předsedy Evropské komise pana Junckera, ale zapomíná na to, že dosahování cílů udržitelného rozvoje mělo být prioritou budoucí politiky. V prosinci komisař Hogan prohlásil „Jsem proto speciálně potěšen, že prezident Juncker dnes ráno potvrdil, že se komise rozhodla jít cestou „modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky s cílem zabezpečit, aby v co nejvyšší míře přispívala k dosažení politických priorit Komise a cílů udržitelného rozvoje.“ Jeho prohlášení vychází ze závazku v novém pracovním programu Komise pro rok 2017 „pokročit v práci a zkonzultovat se širokým spektrem zainteresovaných“ aby byl tento zastřešující cíl dosažen.

Václav Zámečník
s využitím tiskové zprávy BirdLife International
02.02.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791