Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Zápis ze schůze výboru ČSO ze dne 1. 2. 2017

Praha, Na Bělidle 34
Přítomní členové výboru: Diviš (do 15:10), Flousek, Kaminiecká, Kodet, Koleček, Pudil
Omluveni: Bělka, Fejfar, Kubelka
Za kancelář: Vermouzek, Hošková, Voříšek
Elektronickým hlasováním byly mezi dvěma jednáními výboru schváleny následující body: znění Ceny ČSO; nabídka spolupráce firmě Skanska na projektu Rorýsí školy; znění statutu Faunistické komise ČSO; pověření ředitele ČSO k jednání se soudem v souvislosti se zápisem do spolkového rejstříku; znění Vize a poslání ČSO.
Představitelé kanceláře detailně zdůvodnili potřebnost komunikátora v nejkratším možném termínu. Hlavní důvody: Potřebujeme více volných peněz, kampaň za změnu Společné zemědělské politiky a potřeba zajistit komunikaci v rámci běžícího programu LIFE. Výbor po diskusi podporuje obsazení pozice komunikátora v nejkratším možném termínu.
Vermouzek, Voříšek a Hošková seznámili přítomné členy výboru s klíčovými body plánu práce pracovníků kanceláře ČSO na rok 2017. Členové výboru se k němu vyjádří do 15. února.
Prioritou výboru pro rok 2017 je příprava kvalitního strategického plánu na další pětileté období. Soupis priorit jednotlivých členů výboru bude využit jako podklad pro diskusi ke strategickému plánu.
Kancelář zajistí zveřejnění textu o Ceně ČSO na webu, ve Spolkových zprávách, v pobočkách, v prezentacích na schůzích ČSO a poboček.
Statut Faunistické komise ČSO bude zveřejněn na webu s ostatními oficiálními dokumenty ČSO.
Hošková seznámila přítomné členy výboru s přehledem příjmů za poslední 3 roky a s hrubým plánem příjmů do roku 2018. Z daného vyplývá 11% nárůst příjmů za poslední rok, stabilně rostou zejména příjmy od jednotlivců.
Ve společném projektu TAČR, který vedl ČESON, ČSO zpracovala Autorizovanou metodiku hodnocení migrace ptáků.
ČSO získala postavení oficiální vědecké instituce, bude mít tedy přístup k institucionálnímu financování vědeckého výzkumu, tzv. „kafemlejnku“. Zřejmě nikdy v historii nedělala ČSO tolik vědeckého výzkumu a neměla tolik vědeckých výstupů jako v současnosti.
Veřejné zápisy z jednání výboru budou dostupné na webu.
Příprava strategie ochrany dravců bude letos dokončena.

01.03.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791