Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Zápis ze schůze výboru ČSO 23. 11. 2016

Elektronickým hlasováním byl v říjnu schválen popis práce ředitele.
Priority výboru pro funkční období 2016–2020 budou řešeny na výjezdním zasedání výboru v termínu 6. – 8. 1. 2017. Zasedání bude zároveň sloužit jako analytická příprava pro sestavení nového strategického plánu.
Z. Vermouzek seznámil výbor s analýzou stavu financí. Platy zaměstnanců kanceláře jsou v zásadě pokryty.
Výbor diskutoval finanční možnosti zřízení nového pracovního úvazku 0,7 zaměřené na komunikaci a členský servis a dále pro pracovníka pro IBA (momentálně na něj ČSO prostředky nemá).
Výbor navrhl provedení revize pracovní náplně a platů stávajících zaměstnanců ČSO. Diskutovány byly možnosti zvýšení platů pracovníků kanceláře ČSO a přidělení odměn za práci v letošním roce. Diskuse bude pokračovat po vyhodnocení reálné finanční situace ČSO. Dále výbor požádal o zpracování analýzy, jaké jsou roční náklady na servis pro jednoho člena, a na základě získaných výsledků následně zváží možnost úpravy členských příspěvků.
Byla prodiskutována poslední verze návrhu ceny ČSO. Hlasováním byl vybrán název „Cena České společnosti ornitologické“. O finální verzi dokumentu rozhodne výbor elektronickým hlasováním.
Byla prodiskutována poslední verze statutu Faunistické komise ČSO.
Byla zřízena pracovní skupina pro řešení situace terénních stanic.
Bylo schváleno složení výběrové komise Malých členských grantů.
Byla prodiskutována poslední verze znění Vize a poslání ČSO. O finální verzi dokumentu rozhodne výbor elektronickým hlasováním.
Hrozí, že ČSO dostane v nejbližším roce výpověď ze stávajících prostor sídla ČSO. Výbor projednal možná řešení situace a rozhodl hledat sídlo jinde a to i mimo Prahu. K problému byla zřízena pracovní skupina.
Spolupráce s LČR se postupně rozvíjí. V první fázi byla uzavřena smlouva, díky níž ČSO obdržela od LČR částku 100 000,- Kč jako dar za účelem „propagace pozorování, ochrany a výzkumu ptactva v ČR“.
Budou vždy zpracovány dvě verze zápisu – jedna podrobná pracovní pro účastníky jednání a druhá zkrácená se shrnujícími informacemi pro pobočky a zveřejnění na webu.
Koordinátorkou strategie dravců je A. Klvaňová. Do 9. 12. má na MŽP odejít dokument v rozsahu dohodnutém ve smlouvě s MŽP pro letošní rok.
Konference ČSO skončila ziskem. Výbor požádal o výsledky dotazníkové akce hodnocení konference. Diskutovala se možnost většího informování o práci jednotlivých poboček na konferenci i ve výroční zprávě ČSO.
Výbor požádal ředitele ČSO o dodržování dohody týkající se pravidelného informování členů výboru o podstatném dění v kanceláři.
Bylo prodiskutováno fungování databáze avif, včetně dalšího rozvoje, včasných reakcí na dotazy a připomínky členů.

01.03.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791