Kategorie: Ptačí svět
Právě vyšlo nové číslo časopisu Ptačí světCelé číslo je věnováno Ptáku roku 2017 - datlu černému. Hlavní článek plný zajímavostí a nových údajů z posledních výzkumů napsal ornitolog Martin Paclík a datla nám v něm představuje zevrubně na osmi stranách. Dozvíte se, jak určovat šplhavce (a jiné živočichy) podle pobytových stop - pestře ilustrovanou dvoustranu připravil Jan Hošek. Přečtete si o významu datlů a dalších šplhavců pro další dutinové hnízdiče a o tom, kdy pomáhají budky. Problematiku současného lesního hospodaření představuje Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Ornitology, laiky i rodiny s dětmi vyzýváme k vycházkám do lesa a pátrání po datlech. Zapojte se a svá pozorování zadejte na avif.birds.cz! Společně tak odpovíme na otázky kolem dnešního výskytu datla a strávíme krásné chvíle v přírodě.

Kategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XXIII
číslo 4/2016

vyšlo 22. 11. 2016Kategorie: Ptačí svět

V čísle 3/2013 časopisu Ptačí svět jste se mohli dočíst o zajímavé vazbě mezi ptáky a korýši. Nyní přinášíme podrobnější informace včetně fotografií a přehledné tabulky se všemi druhy našich velkých korýšů. Mezi velké korýše řadíme čtyři taxonomické skupiny lupenonožců (Crustacea: Branchiopoda) – žábronožky (Anostraca), listonohy (Notostraca), škeblovky (Spinicaudata) a hrašníky (Laevicaudata). Jejich společnými znaky jsou evoluční starobylost (prvohory), značná velikost těla (řádově centimetry) a obligátní stanovištní vazba na vysychavé vodní biotopy. Celosvětově je známo přes 500 recentních druhů velkých lupenonožců, z území Evropy pak asi 80 druhů. V České republice bylo dosud zjištěno celkem 12 druhů, výskyt několika dalších není zcela vyloučen. Všechny naše žábronožky a listonozi patří mezi zvláště chráněné živočichy podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v kategorii kriticky ohrožených druhů. Škeblovky a hrášník zákonné ochrany dosud nepožívají, přestože jsou jako taxonomické skupiny vzácnější.

Kategorie: Ptačí svět
George O. Krizek

Zoologická fotografie v nejširším slova smyslu a od samého svého počátku vždy byla a zřejmě bude zrcadlem obrážejícím stupeň vývoje fotografické techniky. V Brehmově „Životě zvířat“ (české vydání z roku 1908, zde musíme ocenit a vychutnat nádherně květnatou a archaickou češtinu překladatele profesora Františka Nekuta 1840-1909) nacházíme ještě pouze kresby a malby. Ale již starší cestopisy – Kořenský, Vráz, A. V. Frič a jiní, často provázeli svá díla raději kombinací kreseb či maleb s počátky černobílé fotografie (dělané na skleněných negativech).


Kolibřík rezavolesklý (Selasphorus rufus), foto: George O. Krizek.
Kategorie: Ptačí svět
picV roce 2013 pro vás chystáme několik novinek.
Kategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XX
číslo 1/2013 PTÁK ROKU 2013 BŘEHULE ŘÍČNÍ

vyšlo 12. 2. 2013Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher