Kategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XXII
číslo 1/2015 PTÁK ROKU 2015 POTÁPKA ČERNOKRKÁ

vyšlo 30. 1. 2015


Zvláštní číslo ke stažení: http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2015_01.pdf
Kategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XXIII
Zvláštní číslo 2/2016 Mapování a sčítání ptáků

vyšlo 9. 5. 2016


Zvláštní číslo je ke stažení na stránce FŽP ČZU www.fzp.czu.czKategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XXIII
číslo 1/2016 PTÁK ROKU 2016 ČERVENKA OBECNÁ

vyšlo 22. 2. 2016


Zvláštní číslo ke stažení: bigfiles.birdlife.cz/PS_2016-01.pdf


Kategorie: Ptačí svět
Právě vyšlo nové číslo časopisu Ptačí světCelé číslo je věnováno Ptáku roku 2017 - datlu černému. Hlavní článek plný zajímavostí a nových údajů z posledních výzkumů napsal ornitolog Martin Paclík a datla nám v něm představuje zevrubně na osmi stranách. Dozvíte se, jak určovat šplhavce (a jiné živočichy) podle pobytových stop - pestře ilustrovanou dvoustranu připravil Jan Hošek. Přečtete si o významu datlů a dalších šplhavců pro další dutinové hnízdiče a o tom, kdy pomáhají budky. Problematiku současného lesního hospodaření představuje Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Ornitology, laiky i rodiny s dětmi vyzýváme k vycházkám do lesa a pátrání po datlech. Zapojte se a svá pozorování zadejte na avif.birds.cz! Společně tak odpovíme na otázky kolem dnešního výskytu datla a strávíme krásné chvíle v přírodě.

Kategorie: Ptačí svět
P T A Č Í S V Ě T
časopis České společnosti ornitologické


Ročník XXIII
číslo 4/2016

vyšlo 22. 11. 2016Kategorie: Ptačí svět

V čísle 3/2013 časopisu Ptačí svět jste se mohli dočíst o zajímavé vazbě mezi ptáky a korýši. Nyní přinášíme podrobnější informace včetně fotografií a přehledné tabulky se všemi druhy našich velkých korýšů. Mezi velké korýše řadíme čtyři taxonomické skupiny lupenonožců (Crustacea: Branchiopoda) – žábronožky (Anostraca), listonohy (Notostraca), škeblovky (Spinicaudata) a hrašníky (Laevicaudata). Jejich společnými znaky jsou evoluční starobylost (prvohory), značná velikost těla (řádově centimetry) a obligátní stanovištní vazba na vysychavé vodní biotopy. Celosvětově je známo přes 500 recentních druhů velkých lupenonožců, z území Evropy pak asi 80 druhů. V České republice bylo dosud zjištěno celkem 12 druhů, výskyt několika dalších není zcela vyloučen. Všechny naše žábronožky a listonozi patří mezi zvláště chráněné živočichy podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v kategorii kriticky ohrožených druhů. Škeblovky a hrášník zákonné ochrany dosud nepožívají, přestože jsou jako taxonomické skupiny vzácnější.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher