ČSO chrání a zkoumá ptáky již od roku 1926. Přidejte se k nám!

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

... Předchozí

picPraha, 6. června 2017. Policie převzala od specializované terénní jednotky České společnosti ornitologické další nálezy mrtvých dravců s důvodným podezřením na otravu. S mrtvým luňákem hnědým, poštolkou obecnou a káněmi lesními už počet otrávených dravců přesáhl jen za tento rok dvacítku. Traviči berou prostřednictvím otrávených nástrah velmi brutálním způsobem život často extrémně vzácným a ohroženým druhům dravců. Nezbývá než doufat, že dopadení a exemplární potrestání pachatele budou brzy následovat.

Kategorie: Info pro členy

Existuje celá řada osob, které věnují výrazné úsilí, energii a volný čas ochraně, výzkumu a propagaci ptáků, a významně tak přispívají k plnění hlavního poslání ČSO a k jejímu dobrému jménu. Tito lidé za svou činnost zasluhují veřejné ocenění. Dosud jedinou oficiální možností bylo čestné členství v ČSO, udělované za nadstandardní a mimořádné/jedinečné zásluhy o rozvoj ornitologie a ČSO nebo o ochranu ptáků. Čestné členství však nepokrývá významné dlouhodobé zásluhy na regionální úrovni, výjimečné a záslužné činy a další chvályhodné aktivity. Pro ocenění takovýchto osob se výbor ČSO rozhodl udělovat Cenu České společnosti ornitologické (dále jen Cena ČSO).

picPraha, 2. června 2017. Na dně vypuštěného rybníka na Hodonínsku letos zahnízdily dva páry u nás kriticky ohrožených tenkozobců opačných a čtyři páry pisil čáponohých. U dalších párů, které se na Komárovském rybníku vyskytují, lze hnízdění brzy očekávat. Bahnité dno místy s mělkou vodou, které si pro hnízdění ptáci vybrali, se pro ně ale může snadno stát pastí. Po plánovaném opětovném napuštění rybníka by totiž nevyhnutelně došlo k zaplavení a zničení hnízd těchto ohrožených druhů bahňáků. U nás jsou přitom tyto ptačí druhy velkou vzácností – v celé ČR hnízdí maximálně 10 párů tenkozobců opačných a 20 párů pisil čáponohých. O jejich záchraně nyní jednají zástupci orgánů ochrany přírody s Rybářstvím Hodonín, s.r.o.

pic31. května 2017, Praha. Desítku obsazených hnízd s dosud nevylíhnutými mláďaty silně ohroženého ptačího druhu vlha pestrá chtěl někdo zničit v Čejkovicích na Hodonínsku, kde je největší koncentrace hnízdišť těchto pestrobarevných ptáků. Neznámý pachatel zalepil montážní stavební pěnou postupně celkem 57 vletových otvorů do hnízdních nor, které si zde vlhy vybudovaly. Některé z nor ale naštěstí nebyly obsazené. Kvůli ucpaným vletovým otvorům se tak hnízdící ptáci nemohli dostat dovnitř ani ven a zahřívat vajíčka. Uvězněným vlhám pak hrozila pomalá trýznivá smrt dehydratací a hladem. Inspektorům České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a zástupcům České společnosti ornitologické, kteří se na místo dostavili, se podařilo otvory zprůchodnit a některé jedince tak zachránili.

Přidejte se 2. až 4. června ke středomoravským ornitologům, kteří budou mapovat dosud málo prozkoumané, ale krásné území Drahanské vrchoviny.

Ve dnech 24.–26. března 2017 uspořádal Moravský ornitologický spolek ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností Oderské houkání.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791