Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Informace pro členy ČSO

... Předchozí
Kategorie: Info pro členy

Existuje celá řada osob, které věnují výrazné úsilí, energii a volný čas ochraně, výzkumu a propagaci ptáků, a významně tak přispívají k plnění hlavního poslání ČSO a k jejímu dobrému jménu. Tito lidé za svou činnost zasluhují veřejné ocenění. Dosud jedinou oficiální možností bylo čestné členství v ČSO, udělované za nadstandardní a mimořádné/jedinečné zásluhy o rozvoj ornitologie a ČSO nebo o ochranu ptáků. Čestné členství však nepokrývá významné dlouhodobé zásluhy na regionální úrovni, výjimečné a záslužné činy a další chvályhodné aktivity. Pro ocenění takovýchto osob se výbor ČSO rozhodl udělovat Cenu České společnosti ornitologické (dále jen Cena ČSO).

Kategorie: Info pro členy

picJarní členská schůze se uskutečnila v jarním slunečném počasí, což se patrně trochu odrazilo na nižší účasti, v ZŠ U Vršovického nádraží v Praze 10. Schůzi zahájil člen výboru ČSO, Martin Pudil. Po tradiční minutě ticha za zemřelé členy předal slovo řediteli ČSO, Zdeňkovi Vermouzkovi, který představil přehled činnosti ČSO za minulý rok. Ten se nesl ve znamení oslav 90 let existence ČSO, která dnes čítá 8 poboček, 16 zaměstnanců kanceláře v Praze 5, Na Bělidle 34, a především přes 2 700 členů.

Kategorie: Info pro členy

Pro letošní rok vybrala komise k podpoře pět projektů. Pokračovat bude mapování ptáků na Českobudějovických rybnících a zvýšené pozornosti se dočkají chocholouši, dudci, vodouši rudonozí a orli křiklaví.

Kategorie: Info pro členy

Dne 20. března letošního roku se dožívá 90. narozenin jeden z nejstarších kroužkovatelů, pan Bořivoj Holínek. Mladým kroužkovatelům jeho jméno asi už nic neříká, starší kroužkovatelé a členové České společnosti ornitologické však jistě rádi zavzpomínají. A protože k nim patřím i já, chci tak učinit alespoň krátkou písemnou formou.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791